قیمت خرید آب مقطر

آب مقطر خودرو

قیمت خرید آب مقطر خودرو

آب مورد استفاده در رادیاتور خودرو باید عاری از هر گونه مواد معدنی باشد و چه آبی بهتر از آب مقطر برای خوردرو که هیچ گونه مواد آلی و معدنی ندارد. قیمت خرید آب مقطر با توجه به نوسانات بازار ارز در کشور می تواند متفاوت باشد. بهترین آب برای خودرو آب مقطر همراه ضد […]

بیشتر بخوانید