قیمت آب مقطر لنز

قیمت آب مقطر لنز

قیمت آب مقطر لنز جهت نگهداری و ضد عفونی کردن

قیمت آب مقطر لنز که جهت نگهداری و ضد عفونی کردن از این نوع آب مقطر اسنفاده می شود یازده هزار تومان است. البته دو نوع آب مقطر برای نگداری و تمیز کردن لنز استفاده می شود که دارای قیمت های متفاوتی است. در زیر انواع آب مقطر لنز معرفی می شود: آب مقطر شستشو […]

بیشتر بخوانید