فروش آب مقطر یک لیتری

فروش آب مقطر خوراکی

فروش آب مقطر خوراکی استریل یک لیتری

فروش عرق نعنا ارگانیک یک لیتری با کیفیت بالا در بسته بندی ۱۸ تایی برای استفاده بیمارران کلیوی و سایر مصرارف خوراکی آب مقطر، آماده عرضه است. آب مقطر خوراکی چیست آب خالص سازی شده یا آب مقطر در واقع آبی است که املاح نداشته و ناخالصی بسیار ناچیز یا حتی در حد صفر داشته […]

بیشتر بخوانید