آب مقطر برای سشتشو

آب مقطر 3 لیتری

خرید آب مقطر برای شستشو

امونیاک کپسول به دلیل عدم ناخالصی در آن در مصارف مختلف صنعتی، آزمایشگاهی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد و خرید و فروش می شود، که در ادامه به برخی از موارد مصرف در جهت شستشو می پردازیم. آب همانطور که میدانید مهمترین ماده حیاتی برای بشر است، که بسیاری از فعالیت های روزانه […]

بیشتر بخوانید