بازار آب مقطر ایران
خانه / آب مقطر پزشکی

آب مقطر پزشکی

قیمت فروش آب مقطر پزشکی

آب مقطر پزشکی

قیمت فروش آب مقطر پزشکی با توجه به حجم این محصول و مرکزی که برای خرید انتخاب میکنید متفاوت است. همچنین بهترین نوع آب مقطر پزشکی، آب مقطری است که استریل باشد. کاربرد آب مقطر پزشکی برای شستشوی وسایل پزشکی استفاده از آب مقطر به آب آشامیدنی معمولی ارجعیت دارد …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام